my awesome Followers ^ ^

Saturday, November 19, 2011

B1A4 is the new Hallyu Star!

 아이돌 그룹 B1A4가 하루가 다르게 성장하고 있다. 
지난 4월 ‘렛츠 플라이’로 데뷔한 B1A4는 한국 무대에 이어 일본 무대까지 진출하며 신 한류스타 등극을 예고하고 있다. B1A4의 첫 일본 쇼케이스 티켓은 오픈 1분 만에 2회분 전석이 매진됐다.
현재 ‘마이 러브’로 활동 중인 B1A4는 불과 6개월 전과 비교해 한층 안정된 무대로 관객들의 시선을 사로잡고 있다. 각 멤버들의 매력도 부각되고 있어 한 차례의 공연이나 팬미팅없니도 일본 정식 데뷔를 성사시켰다.
한 가요계 관계자는 “최근 수많은 아이돌 그룹이 범람하고 있다. 그중 B1A4는 확실한 개성을 가지고 자신들만의 영역을 구축하고 있다. 일본 무대에서도 빠른 시간 내에 자리를 잡을 것으로 보인다”고 내다봤다.


Malay Trans:
 Kumpulan Idol B1A4 semakin dikenali dari  hari ke  hari,
B1A4 yang memulakan debut pada bulan April dengan album 'Let's Fly', telah mengadakan persembahan bukan sahaja di Korea tetapi juga di Jepun tidak lama lagi. Tiket persembahan B1A4 telah habis dijual dalam tempoh 1 minit sahaja selepas jualan dibuka!
Baru-baru ini persembahan mereka 'My Love' telah dijadikan perbandingan dengan semua persembahan mereka 6 bulan lalu, dimana mereka meraih perhatian dengan skill mereka. Disebabkan kemasyhuran mereka, tidak lama lagi mereka akan mengeluarkan debut di Jepun walaupun mereka belum mengadakan persembahan @ fan meeting disana.
Wakil Industri muzik mengatakan" Hari ini ada banyak idol group. Dan diantara idol itu,B1A4 mempunyai personaliti tersendiri dan mereka akan menawan pentas Jepun tidak lama lagi."

Kredit : Sports Hanguk 

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

wibiya widget